En av de bästa och viktigaste böckerna de senaste åren är för mig Mark S. Weiners ”The Rule of the Clan – What an ancient form of social organization reveals about the future of individual freedom”. the-rule-of-the-clan-what-an-ancient-form-of-social-organization-reveals-about-the-future-of-individual-freedom Om denna bok har sultanen av Oman, tillika professor i arabiska och muslimska studier vid universitetet i Mellbourne, Abdullah Saeed, sagt: ”A must-read for anyone interested in understanding the complex relations among tribal identity, law, and custom in seeking common ground between the Western and Islamic legal and political traditions.” Weiner, rättshistoriker och expert på konstitutionell lag, granskar de konstitutionella principerna  och kulturella institutionerna i blodsbandsbaserade samhällen hela vägen från det det medeltida Island till dagens moderna Pakistan. Övertygande argumenterar han för att det är en robust stat med generella system som är garanten för den individuella friheten. I avsaknad av en sådan tenderar människan att skapa rättsstrukturer som bygger, inte på individuella rättigheter utan på kollektiva. Det är alltså den moderna liberala staten som möjliggör individualism. Om staten i ett land rasar samman skulle människor sannolikt återgå till den organisationsform som gällde i förstatlig tid – klan. Klansamhällen är alltså per se antiindividualistiska. Och de är starka eftersom de erbjuder, vad Lars Trädgårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal Högskola kallar en varm tillit. I en intervju säger han: ”Det är skillnad mellan den svala generella tilliten i ett modernt samhälle, och den heta och begränsade tilliten i ett klansamhälle”. Han säger genom följande citat precis det som är tesen i Weiners bok: ”Den enskilda människan har kunnat frigöra sig från släktens band, eftersom vi har en stark stat som vi kunnat lita på”. Och lägger till. ”Sveriges historia är väldigt speciell. Vi är på många sätt ett undantag”. I en central passage i boken säger Weiner: ”The wide gulf between clan in-group and out-group likewise hinders the assimilation of immigrants from tribal cultures into liberal democratic societies. For instance, the challenges of Europe faces today which its Muslim immigrants will be seen in time to arise less from religious than from differences in family structure – differences between the nuclear family and the extended-lineage group – and from the generally skeptical attitude toward government immigrants learned under the rule of the clan. It is not Islam but rather the social and psychological importance of extended kinship that typically hinders assimilation into liberal society”. Jag tror som Weiner att om man ska förstå integrationsprocesser finns det ett större värde i att titta bortanför religionen. Frågan om integration är inte en fråga om teologi. Det är en fråga om att våga utsträcka tilliten till något så abstrakt som en stat. Det är en fråga om att göra resan från klan till stat.

Tillägg: Mark S. Weiner har berättat för mig att en svenskt förlag kontaktat honom och att hans bok kommer på svenska.